ماه : مرداد ۱۳۹۷

شرکت تجارت الکترونیک یوزایرانیان

شرکت تجارت الکترونیک یوزایرانیان
شرکت تجارت الکترونیک یوز ایرانیان بر پایه عمل بنا شده است و نه تئوری و کتاب و دانشگاه، یعنی از مدیر عامل شرکت تا تمام کادر فنی و پشتیبان مشغول و فعال زیر لوگوی این شرکت، بر مبنای سواد و قدرت عمل انتخاب و استخدام شده اند و نه بر مبنای مدرک و سوابق تحصیلی.برای ما این مهم (بیشتر…)
بیشتر