برنامه نوکيا اندرويد

طراحی نرم افزار

طراحی نرم افزار
بحث تولید نرم افزار در گذشته مبحث بسیار خاصی نبود چرا که علم و متقاضی خاصی هم نداشت؛ولی، در حال حاضر بحث نرم افزار های مبتنی بر وب که عمده مصرف آن دارندگان فروشگاه و شبکه های مجازی هستند، بسیار داغ است.پس از این رو شرکت یوز ایرانیان بخش طراحی نرم افزار های مبتنی بر وب و اندروید را پیش رو دارد تا کمک شایانی به اقتصاد شرکت و کشور شده باشد(در حد کوچک).
بیشتر